Cabo Polónio – O paraíso ou publicidade enganosa?

Montevideo – A capital fantasma

Colónia del Sacramento

Punta del Este. A Vilamoura!

A Entrada e Saída do Uruguai